Szakterületek

Büntetőjog:

Büntetőjogi védelem

Ügyvédi Irodánk ellátja terheltek (gyanúsított, vádlott) büntetőjogi védelmét és sértettek képviseletét a nyomozati szaktól kezdve a büntető bíróság jogerős ítéletéig, pótmagánvádas ügyekben a pótmagánvád képviseletét, továbbá elősegítjük az elítélt jogainak megóvását kényszerintézkedések alkalmazása, valamint büntetés-végrehajtási eljárás során.

Megbízást büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban az ügyfél személyesen, az ügyfél akadályoztatása során (kényszerintézkedések elrendelése esetén) közeli hozzátartozója is adhat irodánk részére.
Ügyfeleink szakszerű büntetőjogi védelmének ellátásához büntetőjog, büntetőeljárási jog, valamint büntetés-végrehajtási jog területén szerzett kimagasló szakmai tapasztalatunk járul hozzá és kiemelkedő felkészültségünk, precizitásunk, szakmai elhivatottságunk jelent garanciát arra, hogy ügyfeleink a lehető legmagasabb szintű jogi szolgáltatásban részesüljenek.

Polgári Jog:

Szerződéskötés, okiratszerkesztés

Az Ügyvédi Iroda rendszeresen készít szerződéseket - adásvétel, megbízás, vállalkozás, letét, bérlet, haszonbérlet, kölcsön, - amelyeknél fő célunk az ügyfél igényeinek feltérképezését követően a megfelelő jogi forma, és az egyedileg legmegfelelőbb szerződési biztosíték rendszer kialakítása.

Polgári peres eljárás

Polgári peres eljárás keretén belül ellátjuk Megbízóink teljes jogi képviseletét, különösen az alábbi területeken:

  • Polgári perek (ingatlannal kapcsolatos perek, kártérítési perek, szerződésekből eredő jogviták).
  • Közigazgatási perek
  • Családjogi perek

Ingatlanjog

Ingatlan adásvételi szerződések szerkesztése, megkötése, ingatlan-nyilvántartási ügyintézés, egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződéskötések és azok lebonyolítása során teljes körű jogi háttér biztosítása.

Jogi képviselet keretében ellátjuk ügyfeleink általános jogi képviseletét havi megbízás alapján annak érdekében, hogy komplett jogi tanácsadás mellett szerződéseik elképzeléseiknek megfelelő joghatást kiváltva állandó koordináció és felügyelet mellett megfelelően és problémamentesen kerüljenek megkötésre.

Gazdasági társaságok esetében is teljes körű jogi tanácsadást biztosítunk, melynek keretén belül megbízóinknak lehetősége nyílik arra, hogy a jogügyletek megkötése során a tanácsadáson túl az ügyletek lebonyolításához szükséges koordinációs feladatok ellátására is igénybe vegyék Irodánk segítségét, szolgáltatását.

Irodánk segítséget nyújt ügyfeleinknek követelések érvényesítése során, ahol az esetek nagy százalékában az ügyvédi felszólító levél elegendő a szerződésszerű teljesítés elősegítéséhez. Az esetek többségében a releváns körülmények mérlegelését követően állapítjuk meg a legcélravezetőbb megoldás lehetőségét és ennek megfelelően ügyfeleink képviseletét ellátjuk a követelés érvényesítésére irányuló peres, illetve nem peres eljárásban, esetleg egy az igényérvényesítés előmozdítására szakosodott céggel történő megbízás létrejöttében működünk közre.

Dr. Tóth Norbert © 2022 Minden jog fenntartva